Referenser

På denna sida kan du läsa om våra referenser.

2015 Backman Munsala 40

2015 Sandvik Vallvik 60

2015 Lindberg Malax 1000

2014 Keskis Torv Vörå 1 000 kW

2014 Granö Närpes 500 kW

2014 Krooks Vörå 60

2014 Staffans Vörå 60

2013 Slotte Nedervetil 20 kW

2013 Kallio Petterinmäki 150 kW

2013 Finnish BMC Vörå 400 + 500 kW

2013 Bäck Keskis 150 kW

2013 Bergman Baggas 60 kW

2013 Berg Närpes 1 000 kW

2012 Vestberg Korsnäs 750 kW

2012 Nyholm Pensala 170 kW

2012 Nygårds Närpes 750 kW

2012 Lindroos Hirvlax 60 kW

2012 Lillström Jeppo 20 kW

2012 Dedic Närpes 360 kW

2011 Vörå kommun 20 kW

2011 West farm Malax 240 kW

2011 Ström Vörå 60 kW

2011 Kulp Vörå 20 kW

2011 Keskis Torv Vörå 240 kW

2011 Grind Vörå 20 kW

2011 Alandia Flis och Värme Åland 240 kW

2010 Vimpeli 60 kW

2010 Svevar Vörå 20 kW

2010 Sand Petsmo 60 kW

2010 Nylund Pensala 80 kW

2010 Ljungberg Nedervetil 60 kW

2010 Boström Keskis 60 kW

2010 Aura Vikby 60 kW

2010 Aura Vikby 300 kW

2010 Alm Vörå 60 kW

2009 Yliluoma Untamala 200 kW

2009 Yliluoma Untamala 120 kW

2009 Viklund Esse 60 kW

2009 Vidjeskog Småbönders 60 kW

2009 Renfelt Keskis 60 kW

2009 Lövkvist Oravais 60 kW

2009 Backman Keskis 80 kW

2008 Vallgrund 20 kW

2008 Nykarleby 20 kW

2008 Jakobstad 20 kW

2008 Jakobstad 20 kW

2008 Frände Komossa 190 kW

2007 Steel Park Ylihärmä 250 kW

2007 Korsholm 20 kW

2007 Holmberg Vörå 20 kW

2006 Holmberg Vörå 20 kW

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Share

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.