En servicefri värmeanläggning

Våra värmelösningar är heltäckande, såsom Complete påvisar. Vi erbjuder kunden möjligheten att uppleva hur bekvämt och enkelt det kan vara att utnyttja biobränslen.

Våra samtliga värmeanläggningar kan förbränna sådant bränsle som annars är svårt att förbränna, såsom torkningsavall, skal från spannmål, frästorv, rivningskross samt mycket fuktigt bränsle.

Minimianvändningsprocenten för alla BMC Complete-centraler är 2-4. Till exempel en 1 000 kW central kan fungera med cirka 20 kW minimieffekt.

Läs mer om våra produkter

En värmeanläggning som fungerar tillförlitligt

BMC Complete är ett underhållsfritt system: med en matningsteknik som fungerar utan gränslägesbrytare, och med en drift som är mycket säker och störningsfri oberoende av vilket bränsle man använder

Hela förbränningssystemet är fullständigt automatiserat. Automatiken ser till att förbränningsprocessen är så optimal som möjligt.

I vårt omfattande sortiment ingår centralen från 40 kW till 3000 kW. Lagrens storlek är 10 m3–300 m3, och vid behov även större.

Ta kontakt och fråga mer!

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 0Share
Complete-delvisinstallation Complete XT Complete Modul Multifuel Arina

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.