Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab

Finnish BMC Oy planerar, tillverkar, monterar och servar biovärmeanläggningar överallt i Finland. Våra produktionsanläggningar är belägna i Vörå, Österbotten. Du når oss bäst per telefon. Vi svarar gärna på frågor, ta kontakt!

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab

Besöksadress
Agnisbäckintie 71
66820 KOMOSSA

Tel. +358 50 525 7226

fredrik@finnishbmc.fi
www.finnishbmc.fi

FO-nummer 2043651-4

Försäljning

Fredrik Renfelt
Tel. +358 50 525 7226
fredrik@finnishbmc.fi

Teknisk rådgivning och service, jour 24/7

Tel. +358 600 17 677
(1,93 €/min + lokalsamtalsavgift)

Teknisk rådgivning

Kenth Holmberg
Tel. +358 50 342 1239
kenth@finnishbmc.fi

Service

Mats Backman                
Tel. +358 50 530 6567
mats@finnishbmc.fi

Kenth Holmberg
Tel. +358 50 342 1239
kenth@finnishbmc.fi

Ekonomi

Andreas Renfelt            
Tel. +358 50 566 1175
andreas@finnishbmc.fi

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 1Share

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.