Det främsta försäljningsargumentet är en funktionssäker värmecentral

Finnish BMC OY som grundades år 2006 hade i första hand som avsikt att tillverka värmecentraler för eget bruk och sälja fjärrvärme till kommuner och företag.

När den första värmecentralen stod färdig, var det klart att värmecentrallösningarna väckte uppmärksamhet och att det fanns behov för centraler som fungerade bra. Därför bestämde vi oss för att börja sälja värmecentraler utöver dem som vi använder själv.  

Vårt mål är att tillverka centraler som är så funktionssäkra som möjligt. Den dagligen översikten är till fördel, men anläggningen måste fungera också utan den. För att citera en kund Jag har inte varit in i anläggnigen på två månader, den har bara fungerat.

Nästan vilket som helst biomaterial kan användas som bränsle

För närvarande använder vi fyra egna och olika lösningar av värmecentraler, som hela tiden ger oss den bästa responsen. På detta sätt vi utveckla våra produkter så att de hela tiden blir bättre.

Vi har skapat ett koncept som effektivt kan förbränna de flesta fasta biobränslen. Våra centraler kan utnyttja svåra bränslen, såsom torkningsavfall, skal från spannmål, slipad torv, krossat rivningsavfall och så vidare.

Ta kontakt och fråga mer

Vi är mycket stolta över våra produkter och vi hoppas att allt fler kunder hittar oss och själva kan upptäcka hur bekymmersfritt våra Complete-centraler fungerar.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 1Share

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab
Kaurajärvivägen 1950 as 2
62395 Petterinmäki

FO-nummer:
Telefonnummer: 050 566 1175

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.