Multifuel Arina

Den rörliga Multifuel Arina kan förbränna så gott som alla fasta biobränslen.  Den förbränner med lätthet också svåra bränslen, såsom trätorv, skal från spannmålsseparation och spannmålsskal. 

Långvarig och lätt att underhålla

Multifuel Arina är fullständigt vattenkyld, som förutom att den förlänger livslängden också förhindrar förglasningen. Den hålls alltid ren, oberoende av vilket bränsle man använder. De gjutna delarna innehåller krom, som förbättrar värmetåligheten och gör den mer långlivad. 

Under Multifuel Arina finns automatiska askavlägsningsanordningar, som ständigt avlägsnar aska. Dessa underlättar märkbart servicen av värmeanläggningen.

Ta kontakt och fråga mer!

Multifuel Arina

Kerro meistä kavereillesi

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!