Complete Modul

Complete Modul är en professionell värmecentral, som är utvecklad för ett stort energibehov. Centralen består av moduler, som gör den lätt att förflytta och montera ihop.

Säker funktion som sällan kräver service

Complete Modul är en värmecentral med säker funktion, och den kan förbränna alla slags biobränslen. Den är byggd på ett klokt och kostnadseffektivt sätt och den är inte försedd med rörliga delar. Av denna anledning funktionerar den säkert och behöver mindre service. 

Alla våra värmecentraler fyller sin märkeffekt med nästa vilket som helst bränsle. Multifuel dimensioneras stort och den monteras i det keramiska brännboet. Den goda balansen möjliggörs av den rena driften, den höga nyttjningsgraden och möjligheten att förbränna också mycket svåra och fuktiga bränslen. 

En förmånlig och kostnadseffektiv lösning

Complete Modulen kan utrustas med olika bränslelagerlösningar, såsom med 70–350 m3 modullager eller skrapförråd Complete Modul är en säker och helhetsekonomisk lösning!

Ta kontakt och fråga mer!

Complete Modul
 

Kerro meistä kavereillesi

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!