Complete-delvisinstallation

Vi anpassar de delvisa monteringarna av Complete-värmeanläggningarna enligt dina behov. Vi levererar allt vad du behöver, från monteringen av en anläggning för fast bränsle för montering i en befintlig byggnad eller en ny,

Vi tillverkar komponenter som fungerar mycket bra tillsammans, och de säkerställer en värmeanläggningslösning som fungerar säkert. Vi kan montera komponenterna själva eller med hjälp av vårt välutbildade team, delvist eller fullständigt. 

Till exempel kan vi leverera delarna till en flisvärmeanläggning och uppdatera en föråldrad värmeanläggning till nutid. 

En Complete-delmontering kan bestå av exempelvis följande komponenter

 • Flislager eller enbart skrapförråd
 • Förflyttningsskruvar
 • Förflyttningsskruvarnas motorer med växlar
 • Panna
 • Automatsotning
 • Multifuel Arina
 • Förbränningsluftfläktar
 • Askskruv
 • Askskruvens motor med växel
 • Askkärl
 • Rökgasfläkt
 • Multicyklon
 • Skorsten
 • Automatik med GSM-larm, steglös lambdastyrning osv.
 • Hydraulaggregat
 • Torrkokningsskydd
 • Energimätare
 • Cirkulationspumpar
 • Fullständig eller delvis montering
 • Fullständig VVS- och elinstallation och -planering

Låt en yrkesperson utföra monteringen av värmeanläggningen. Ta kontakt och fråga mer!

Kerro meistä kavereillesi

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!