En servicefri värmeanläggning

Våra värmelösningar är heltäckande, såsom Complete påvisar. Vi erbjuder kunden möjligheten att uppleva hur bekvämt och enkelt det kan vara att utnyttja biobränslen.

Våra samtliga värmeanläggningar kan förbränna sådant bränsle som annars är svårt att förbränna, såsom torkningsavall, skal från spannmål, frästorv, rivningskross samt mycket fuktigt bränsle.

Minimianvändningsprocenten för alla BMC Complete-centraler är 2-4. Till exempel en 1 000 kW central kan fungera med cirka 20 kW minimieffekt.

Läs mer om våra produkter

En värmeanläggning som fungerar tillförlitligt

BMC Complete är ett underhållsfritt system: med en matningsteknik som fungerar utan gränslägesbrytare, och med en drift som är mycket säker och störningsfri oberoende av vilket bränsle man använder

Hela förbränningssystemet är fullständigt automatiserat. Automatiken ser till att förbränningsprocessen är så optimal som möjligt.

I vårt omfattande sortiment ingår centralen från 40 kW till 3000 kW. Lagrens storlek är 10 m3–300 m3, och vid behov även större.

Ta kontakt och fråga mer!

Kerro meistä kavereillesi

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig!